Ga naar inhoud

Over het perspectief

Toerisme en recreatie zijn van grote waarde voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe. Vanuit deze overtuiging hebben wij, als toeristisch recreatieve sector van Drenthe, gezamenlijk het Perspectief op bestemming Drenthe 2030 opgesteld. We sluiten hiermee aan op het Perspectief bestemming Nederland 2030. In deze animatie geven we je de hoofdlijnen.

De drie pijlers van het Perspectief in het kort:

  • Het versterken van de trots op onze Drentse cultuur
  • Het optimaal benutten van onze Drentse natuurlijke waarden
  • Het creëren van een aantrekkelijke bestemming voor Drenten, professionals en pioniers

We nodigen jou uit om samen te bouwen aan de toekomst van onze sector. We hopen dat het perspectief jou inspireert en dat jij anderen inspireert!